φώναγμα

φώναγμα
το, -ατος
και φώνασμα, το -ατος
1. κραυγή, κράξιμο, κραξιά, ξεφωνητό, αναφώνηση: Μάλωναν γυναίκες κι ακούγονταν φωνάγματα.
2. κλήση, κάλεσμα, καλεσμός: Μ' ένα φώναγμα θα έρθει εδώ.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • φώναγμα — το, Ν [φωνάζω] 1. η ενέργεια και το αποτέλεσμα τού φωνάζω, αναφώνηση, ξεφωνητό 2. κλήση, κάλεσμα, ιδίως μεγαλόφωνο …   Dictionary of Greek

  • κλήση — (Νομ.). Το έγγραφο με το οποίο καλείται κάποιος να παρουσιαστεί ενώπιον της δημόσιας αρχής, κυρίως ανακριτικής ή δικαστικής. Πρέπει να κοινοποιείται με αστυνομικό όργανο ή άλλον δημόσιο υπάλληλο, κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, και να… …   Dictionary of Greek

  • φώνασμα — το, Ν [φωνάζω] φώναγμα, κλήση, ιδίως μεγαλόφωνη …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”